dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG
malgorzata.balwicka@prawo.ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Prawa i Administracji
Prodziekan ds. kształcenia
Katedra Prawa Handlowego

Obszar pracy

Swoje doświadczenia tutorskie rozwijałam na UG jako tutor w projektach: "Mistrzowie Dydaktyki - wdrożenie" oraz "Szkoła Orłów". Proponuję współpracę z tutees w obszarach związanych z moją specjalizacją w prawie cywilnym i handlowym. Umożliwiam swoim tutees prowadzenie i wsparcie w celu przygotowania i przeprowadzenia studenckich badań naukowych, zwieńczonych wystąpieniem konferencyjnym bądź artykułem naukowym. Jestem otwarta także na inne, wspólnie ustalone, cele cyklu tutorskiego.

Zainteresowania
Moja praca na Wydziale Prawa i Administracji UG związana była z Katedrą Prawa Cywilnego, a obecnie Katedrą Prawa Handlowego, co znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych przeze mnie tematach badawczych. Mój główny przedmiot badań dotyczy obszaru prawa rzeczowego, w szczególności prawa nieruchomości. Specjalizuję się w ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości w związku z inwestycjami przesyłowymi. Podejmowałam w swojej pracy naukowej także tematykę związaną z prawem rodzinnym, w tym w obszarze prawa małżeńskiego, oraz prawem zobowiązań, zwłaszcza w obszarze odpowiedzialności odszkodowawczej. Kolejnym nurtem prowadzonych przez mnie badań jest prawo zdrowia publicznego, w szczególności problematyka dotycząca ograniczenia konsumpcji wyrobów tytoniowych.