dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG
magdalena.horodecka@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej

Obszar pracy

Dotychczasowe prowadzone przeze mnie tutoriale poświęcone były dyskusjom na temat prozy, poezji oraz dziennikarstwa. Studenci zazwyczaj proponowali temat / twórczość autora lub autorki, która ich interesowała i pogłębialiśmy zagadnienie poprzez wspólne dyskusje oraz pisanie krótkich esejów.
Dzięki takim cyklom spotkań powstały także ciekawe publikacje naukowe studentów.
W ramach tutoringu prowadzę również zajęcia z twórczego pisania oraz doskonalenia techniki pisania i przemawiania. Mogą się one przydać osobom, które chcą praktykować pisanie różnych form wypowiedzi – np. wywiadu, reportażu lub opowiadań. W ramach tutoriali możemy także ćwiczyć umiejętności retoryczne podopiecznego.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na literaturze polskiej XX i XXI wieku. Szczególnie blika jest mi literatura niefikcjonalna. Badania prowadzę głównie na temat reportażu. Jestem autorką dwóch książek poświęconych reportażom Ryszarda Kapuścińskiego oraz współczesnego pokolenia dziennikarzy (Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego oraz Pośrednicy. Współczesny reportaż literacki wobec Innego). Interesują mnie związki antropologii kulturowej i literatury / dziennikarstwa. Frapujące się pytanie, na ile teksty poświęcone innym kulturom oferują nam rzetelną, złożoną wiedzę o różnorodności kulturowej człowieka, kiedy zaś dominują stereotypy czy opowieści oparte na poetyce sensacji i turystycznej ciekawostki. Osobnym nurtem moich zainteresowań są relacje między literaturą a innymi sztukami (malarstwem, muzyką czy fotografią). Zajmuje się także etyką słowa i komunikacją opartą na modelu Non Violent Communication.