dr hab. Maciej Wojciechowski
maciej.wojciechowski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Prawa i Administracji,
Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

Obszar pracy

Teoria prawa jest wspaniała dziedziną ze względu na jej ogólność. Z tego powodu bardzo chętnie będę się spotykał, rozmawiał, słuchał i pomagał studentom zainteresowanym innymi działami prawa a takich studentów jest zdecydowanie więcej. Myślę, że mogę pomóc sprecyzować problem badawczy, służyć jako wytrwały czytelnik Państwa prób pisarskich lub po prostu jako zaangażowany rozmówca.

Zainteresowania
Przedmiotem moich badań jest działanie sądów a zwłaszcza uwarunkowania wykonywania zawodu sędziego. Od 2016 prowadziłem badania nad instytucją votum separatum w polskich sądach „wyższych”. Badania te były prowadzone, co niecodzienne w obszarze polskich nauk prawnych, z wykorzystaniem takich metod jakościowych jak wywiady. Teoretyczny wymiar tego przedmiotu badania polega na analizie sytuacji różnicy zdań, sporu, powodów ich powstawania, identyfikacji sporów werbalnych. Siłą rzeczy jestem zainteresowany figurą sędziego jako podmiotu stosującego prawa i problemami jego opisu lub modelowania. Oprócz tego przedmiotem mojego zainteresowania są takie klasyczne tematy teorii i filozofii prawa jak wykładnia i argumentacja prawnicza, pogranicza prawa i moralności, z zakresu filozofii polityki to paternalizm i relacje między wolnością a bezpieczeństwem, by wspomnieć tylko niektóre.