dr hab. Lucyna Przybylska, prof UG
lucyna.przybylska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Gospodarki Przestrzennej

Obszar pracy

Pomagam szlifować warsztat naukowy: precyzję wypowiedzi pisemnej, formułowanie pytań badawczych, dobór materiałów wizualnych do tekstu, krytyczne podejście do źródeł informacji. W ramach tutoriali moi studenci wykonywali eseje i fotoeseje, dociekali czym jest sukces i szczęście, szukali i opisywali procesy (de)sakralizacji i estetyzacji w przestrzeniach publicznych…oraz zagłębiali się razem ze mną w temat, wspólnie uzgodniony na pierwszym lub drugim spotkaniu i na bieżąco uzupełniany o pojawiające się dodatkowo interesujące wątki podczas eksploracji wybranego zagadnienia.

Zainteresowania
Skończyłam geografię i teologię. Jako badacz cenię sobie bardzo: metodę obserwacji, możliwości dostępu do informacji i wiedzy jakie daje Internet oraz maksymę „chcieć to móc”. Frapuje mnie rola religii i turystyki w postnowoczesnych społeczeństwach. Realizowałam kilkuletnie projekty naukowe: „Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce” oraz „Krzyże powypadkowe przy polskich drogach”. Ostatnio naukowo zajmuję się flagami w mieście: dlaczego jest ich więcej niż kiedyś? co nam komunikują? W wielu publikacjach jako studium przypadku wystąpiło moje rodzinne miasto – Gdynia.