dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG
justyna.siemionow@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji

Obszar pracy

przygotowanie prac magisterskich oraz dyplomowych, motywowanie studentów do systematycznej aktywności poznawczej, poszukiwanie dalszej drogi po ukończeniu studiów, wypracowywanie rozwiązań w bieżących trudnościach związanych z przebiegiem studiów, przepracowaniu porażek i niepowodzeń

Zainteresowania
proces wychowania i terapii adolescentów, w tym szczególnie dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie bądź zagrożonej tym zjawiskiem, oparty na założeniach teorii poznawczo-behawioralnej; badanie efektywności procesu resocjalizacji nieletnich w środowisku instytucjonalnym, tworzenie modeli pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie oraz jego rodziną; pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach