dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
joanna.bednarz@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Ekonomiczny
Katedra Biznesu Międzynarodowego

Obszar pracy

Pomagam Studentom w pisaniu esejów oraz artykułów naukowych (w j. polskim i angielskim), jak również w przygotowaniu biznesplanu własnego przedsiębiorstwa. W pracy wykorzystuję elementy metody design thinking, której jestem certyfikowanym moderatorem. Zawsze wspieram, motywuję, zadaję pytania skłaniające do refleksji, krytycznego myślenia i dociekania.

Z dumą dodam, że wraz z moją Tutee i Doktorantami z sukcesem przygotowaliśmy i opublikowaliśmy esej oraz artykuł naukowy. Oto fragment maila, który otrzymałam:

“I’m so happy to see that it all finally worked out! Thank you again for pushing us through, guiding the way, helping so much with the formalities! We can really be happy to have you as our supervisor! Thanks for everything!”.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś dołączyć do grona szczęśliwych, spełnionych młodych Autorów – serdecznie zapraszam do współpracy!

Zainteresowania
Moje zainteresowania dotyczą takich obszarów jak: biznes międzynarodowy, zakładanie własnej firmy, konkurencyjność i ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw, aktywność małych i średnich podmiotów gospodarczych. Mam doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania produktami i markami w przedsiębiorstwach z sektora FMCG. Swoją motywację i siłę do działania czerpię dzięki kontaktom z ludźmi, z realizacji inspirujących zadań i projektów oraz pokonywania kolejnych wyzwań.