dr hab. Anita Szymańska
anita.szymanska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Ekonomiczny
Katedra Polityki Gospodarczej

Obszar pracy

Moja współpraca z tutees polega na sprecyzowaniu obszaru zainteresowań studenta w ramach, w których jestem w stanie, w sposób kompetentny, pełnić rolę mentora podczas naszych spotkań. Następnie, pomagam moim tutees uporządkować już posiadaną wiedzę oraz podpowiadam wartościowe źródła pozyskiwania wiedzy na dany temat. Staram się skłonić studentów do tego, aby ostatecznym efektem naszej aktywności było wyrobienie sobie opinii, przez studenta, w odniesieniu do zagadnienia, które stanowiło centralny punkt naszych dyskusji. Jednocześnie dokładam wszelkich starań, aby nie sugerować żadnych rozwiązań studentowi, a jedynie zachęcać go do własnych poszukiwań i rozwoju. Jeżeli chodzi o obszary tematyczne, które mogę omawiać ze studentem, jestem otwarta na wszystkie zagadnienia, które leżą w obszarze moich zainteresowań, w szczególności zaś, zagadnienia związane z nierównościami dochodowymi i majątkowymi w społeczeństwach państw wysokorozwiniętych.

Zainteresowania
Polityka gospodarcza, kwestie związane ze wzrostem i rozwojem gospodarczym, wzrost inkluzywny, rynek pracy, w szczególności zmiany na rynku pracy wywołane globalizacją i postępem technologicznym (automatyzacja pracy), nierówności dochodowe i majątkowe w społeczeństwach państw wysokorozwiniętych.