dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG
aleksandra.dabrowska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Chemii
Katedra Chemii Bionieorganicznej
Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych

Obszar pracy

W ramach tutoringu akademickiego podejmę się realizacji tematów korespondujących z moimi zainteresowaniami naukowymi. Chciałabym, aby spotkania tutorskie rzuciły inne światło na często powtarzane zdanie miłości nie ma – jest chemia, pozwalając tutee lepiej zrozumieć jej prawa, a tym samym pokazać to ciekawsze i cieplejsze oblicze chemii. Jednocześnie jestem otwarta na wszelkie inne propozycje związane z tematyką moich pozanaukowych zainteresowań takich jak planowanie i rozwój ścieżki naukowej, rozwijanie kreatywności, motywacja czy budowanie dobrych nawyków i pozytywnych relacji.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się na syntezie organicznej ukierunkowanej na projektowanie układów mających zdolność do oddziaływania z jonami biometali. Związki, które pokochałam to niewielkie w swojej strukturze sacharydy i ich pochodne posiadające donorowe grupy funkcyjne mające zdolności koordynacyjne. Interesuje mnie zastosowanie i wykorzystanie takich chemicznych indywiduów metal-ligand do badania oddziaływań niekowalencyjnych w farmakologii (lek-receptor) czy biochemii (DNA, enzymy). Narzędziem wykorzystywanym przeze mnie do osiągnięcia powyższych celów jest szerokie spektrum technik instrumentalnych i metod spektroskopowych, których rosnące wciąż możliwości zastosowań coraz bardziej mnie inspirują do podejmowania nowych wyzwań.