dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka
agata.weydmann@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Oceanografii
Katedra Biologii Morza i Biotechnologii
Pracownia Biologii Planktonu

Obszar pracy

Zajmuję się głównie tutoringiem naukowym: pomagam studentom i doktorantom w przygotowaniu esejów i artykułów naukowych oraz posterów i prezentacji na konferencje. Pracując nad aspektami naukowymi, pracujemy również rozwojowo nad wyznaczaniem celów i priorytetów oraz planowaniem i zarządzaniem czasem.

Zainteresowania
Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wpływu zmiany klimatu i działalności człowieka na funkcjonowanie morskich ekosystemów, zwłaszcza polarnych. Wykorzystuję połączenie tradycyjnej taksonomii z nowoczesnymi metodami molekularnymi w badaniach ekologicznych, zajmując się głównie zooplanktonem, pełniącym niezwykle ważną rolę w ekologii mórz polarnych. Biorąc udział w wielu rejsach i wyprawach badawczych w Arktyce oraz Antarktyce, obserwuję wpływ zmiany klimatu i antropopresji na własne oczy, a do dalszych badań motywuje mnie zwykła ciekawość oraz fascynacja pięknem rejonów polarnych.