dr Grzegorz Pawłowski
grzegorz.pawlowski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Ekonomiczny
Katedra Polityki Gospodarczej

Obszar pracy

Oferuję następujące obszary wspólnych spotkań tutorskich: - możliwość dyskusji na temat poglądów znanych ekonomistów i przebadać empirycznie najnowsze teorie ekonomiczne, -analiza skali regulacji rynkowych oraz ich konsekwencji, - identyfikacja czynników decydujących o bogactwie i ubóstwie narodów, - analiza roli wolności w życiu gospodarczym, - przebadanie cech systemu gospodarczego pod kątem ich wpływu na jego efektywność, - zbadanie zewnętrznych czynnikowi, wpływających na strategiczny sukces lub porażkę przedsiębiorstwa. Wszyscy studenci w trakcie naszych spotkań przygotowali materiał, który opublikowali później jako ich autorskie artykuły naukowe. Zobacz także tutaj: http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ao=oferta_tematyczna

Zainteresowania
- analiza systemów gospodarczych, - polityka pieniężna, - analiza strategiczna organizacji, - czynniki determinujące rozwój ekonomiczny.