dr Grzegorz Kapuściński
grzegorz.kapuscinski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Zakład Komunikacji Społecznej i Kulturowej

Obszar pracy

Jestem otwarty na różne pomysły i projekty, niemniej ze względu na zainteresowania badawcze i dydaktyczne chętnie widziałbym przedsięwzięcia leżące na styku nauk biologicznych i humanistyki, ale także z dziedziny edukacji, czy też komunikownia marketingowego w jego rozmaitych przejawach.

Zainteresowania
Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół semiotyki komunikacji, semiotyki reklamy, teorii komunikowania, kultury popularnej jako zjawiska komunikacyjnego, jej tekstów. Najbliższą mi tematyką są obecnie zagadnienia relacji między szeroko pojętą sferą natury i kultury, szczególnie zaś ludźmi a zwierzętami, w rozmaitych tego aspektach. Badam to, w jaki sposób różne wymiary tych zjawisk, wartości, przekonania, praktyki społeczne, znajdują odbicie w tekstach medialnych, zarówno w odniesieniu do „starych” jak i „nowych” mediów. Tematyka ta wpisuje się w nurt określany jako animal studies lub human-animal studies.