dr Grażyna Chaberek
grazyna.chaberek@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Gospodarki Przestrzennej

Obszar pracy

W pracy z tutees koncertuję się na tutoringu rozwojowym. Student ma możliwość testowania narzędzi samodzielnego projektowania ścieżki rozwoju osobistego i swojej przyszłości, odkrywania i budowania osobistej marki. Poznaje narzędzia służące podnoszeniu kompetencji zarządzania sobą w czasie, stawiania celów, planowania zadań, ewaluacji własnej pracy w duchu psychologii pozytywnej. W zakresie tutoringu naukowego koncertuję się na towarzyszeniu studentowi w budowaniu warsztatu pracy naukowej przede wszystkim na kanwie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z zainteresowaniami studenta. W pracy w ramach tutoriali wykorzystuję techniki myślenia projektowego (Desighn Thinking) wypracowane na Uniwersytecie Stanforda oraz techniki pracy tutorskiej z Oxford i Cambridge, w tym pisanie esejów.

Zainteresowania
Jestem adiunktem w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej. Z wykształcenia jestem ekonomistą, logistykiem i doktorem nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej. Posiadam doświadczenie w pracy zespołów opracowujących ekspertyzy rynkowe dla podmiotów komercyjnych oraz samorządowych. W pracy naukowej podejmuję problematykę: ekonomicznych aspektów kształtowania przestrzeni, w tym przede wszystkim wsparcia logistycznego podmiotów gospodarczych i mieszkańców na obszarach zurbanizowanych. Poza pracą badawczą jestem dydaktykiem akademickim z 16-letnim doświadczeniem, a od 2014 roku również tutorem akademickim. Stale doskonalę swoje umiejętności i kompetencje dydaktyczne. Moje hobby, to: piesze wędrówki, dogtrekking, jazda konna, planowanie i organizowanie wypraw turystycznych, „kolekcjonowanie” latarni morskich i cytatów, Indie.