dr Elżbieta Babula
elzbieta.babula@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Ekonomiczny
Katedra Mikroekonomii

Obszar pracy

W mojej pracy z tutorantami wspieram ich rozwój w zakresie szeroko pojętego zastosowania metod ilościowych. W zależności od zainteresowań i podjętych zadań badawczych studentów, prowadzone przeze mnie zajęcia tutoringu rozwijają umiejętności matematyczne, statystyczne, ekonometryczne itp. Mam doświadczenie w prowadzeniu tutoringu indywidualnego oraz grupowego (w tym w małych grupach 3-4 osobowych), umożliwiającego studentom nabycie umiejętności wykraczających poza zakres materiału realizowany w ramach programu studiów.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe związane są z ekonomią behawioralną. W szczególności interesuje mnie teoria podejmowania decyzji w warunkach ryzyka oraz możliwości wykorzystania modeli matematycznych do opisu wyborów. Moje obecne badania skupiają się na teorii perspektywy, która uznawana jest za najlepszy model opisujący podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, gdyż uwzględnia nie tylko subiektywną ocenę wartości i prawdopodobieństwa, ale także odmienne wybory w odniesieniu do zysków w porównaniu do kontekstu strat. Teoria perspektywy interesuje mnie zwłaszcza w jej postaci modelowej. Badam metody estymacji modelu kumulatywnej teorii perspektywy.