dr Elżbieta Adamowicz
elzbieta.adamowicz@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Ekonomiczny
Katedra Ekonomiki Transportu

Obszar pracy

Ukończyłam II stopień edukacji tutorskiej w programie „Akredytowany Praktyk Tutoringu”. Proponowany przeze mnie zindywidualizowany cykl spotkań tutorskich może mieć charakter naukowo-rozwojowy lub naukowy. Dotychczas moje tutoriale naukowe koncentrowały się nad badaniem wpływu transportu na rozwój turystyki. Proponuję również tutoriale z obszaru finansowania, m.in. finansowania społecznościowego (ang. crowdfunding). Zakres tematyczny może ulec modyfikacjom w trakcie trwania cyklu spotkań, pod wpływem rozwoju zainteresowań studenta.

Zainteresowania
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie specjalności transport lądowy oraz w zakresie specjalności turystyka. Obecnie jestem adiunktem w Katedrze Ekonomiki Transportu. Moje zainteresowania naukowe dotyczą szerokiego spektrum rozwoju i finansowania zarówno transportu, przedsiębiorstw, jak i regionów ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych. Zajmuję się również problematyką konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, a także turystyką. W ostatnich latach do mojego zakresu zainteresowań dołączyły zamówienia publiczne. Prowadzę zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu: oceny inwestycji; analizy ekonomicznej; zarządzania finansami; finansowania rozwoju transportu. Wypromowałam ponad 130 licencjatów i ponad 120 magistrów oraz jako promotor pomocniczy 1 doktora. W praktyce przez wiele lat byłam ekspertem w zakresie oceny wniosków unijnych.