dr Dorota Dykalska
dorota.dykalska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Psychologii
Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju

Obszar pracy

Jestem psychologiem praktykiem w obszarze diagnozy dzieci i młodzieży oraz treningu funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichement dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Służę pomocą w określeniu preferencji i dyspozycji personalnych w obszarze pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówkach oświatowych w Polsce. Podejmuję współpracę w zakresie rozszerzenia warsztatu diagnostycznego przyszłego psychologa pracującego w tym obszarze. Wykorzystuję metodę mediacji w ustalaniu celów i priorytetów zawodowych i osobistych. Zapraszam do kontaktu 😉

Zainteresowania
psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, psychologia edukacji, profilaktyka zdrowia psychicznego, wpływ mediów cyfrowych na jakość życia dzieci i młodzieży, nowoczesne technologie w diagnozie.