dr Dawid Szramowski
dawid.szramowski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Zarządzania
Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Obszar pracy

Jeśli jesteś zainteresowany funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jego finansami czy analizą finansową, wpływem kapitału ludzkiego i innych czynników na funkcjonowanie jednostek gospodarczych.
Jeśli interesują cię mikro i małe przedsiębiorstwa, czynniki które wpływają na ich rozwój i specyfikę.
Jeśli chcesz przygotować biznesplan lub strategię rozwoju przedsiębiorstwa, to również te obszary możemy poznawać i rozwijać w trakcie spotkań.

Zainteresowania
Podstawowymi zainteresowania mi jest funkcjonowanie przedsiębiorstwa a szczególnie zarządzania jego finansami, analizą finansową. Równocześnie interesuje mnie wpływ różnorodnych czynników na wyniki finansowe jednostek gospodarczych, w tym roli kapitału ludzkiego, zarządzania należnościami i zobowiązaniami, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek mikro i małych.