dr Dariusz Kralewski
dariusz.kralewski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Zarządzania
Katedra Informatyki Ekonomicznej

Obszar pracy

• ułatwienie rozwoju osobistego swoich podopiecznych,
• monitorowanie postępów swoich podopiecznych,
• zapewnienie warunków do efektywnej komunikacji pomiędzy studentem a innymi osobami uczestniczącymi w procesie uczenia się i nauczania (inni studenci, wykładowcy),
• zagwarantowanie osobistego kontaktu ze swoim podopiecznym,
• doradztwo lub pomoc uczniowi w rozwiązaniu jego problemów

Zainteresowania
• Internet rzeczy, • programowanie, • współczesne kierunki rozwoju informatyki