dr Beata Karpińska-Musiał, prof. UG
beata.karpinska-musial@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Zakład Glottodydaktyki i Przetwarzania Języka Naturalnego

Obszar pracy

W tutorialach, które dotąd zrealizowałam, przewijały się bardzo rozmaite zagadnienia i obszary poznawczego dociekania. Zawsze bowiem podążam za pasjami i zainteresowaniami studentów, niekiedy wspólnie te obszary dopiero odkrywamy. Wspieram przede wszystkim w naukowych eksploracjach na temat szerokiego wachlarza kompetencji nauczycieli (nie tylko języka obcego), postaw społecznych w edukacji, metod aktywizujących, motywacji w szkole, pedagogiki humanistycznej i post-antropocentrycznej, dialogu w komunikacji i filozofii, badań nad koncepcją sukcesu akademickiego oraz komunikacji międzykulturowej. Pozostaję do dyspozycji w zakresie tutoringu naukowego i rozwojowego w kontekście akademickim, w tym odkrywania talentów, radzenia sobie z wyzwaniami kształcenia w akademii, godzenia obowiązków akademickich z zawodowymi, szczególnie wobec pre-service oraz in-service teachers. Oferuję tutoriale zarówno w języku polsku jak i angielskim.

Zainteresowania
Jestem anglistką, pedagożką i edukatorką nauczycieli. Pracuję od 2004 roku w Uniwersytecie Gdańskim, od 2010 roku na stanowisku adiunkta. Pasjonuje mnie kształcenie nauczycieli oraz dydaktyka akademicka. Jestem certyfikowaną i akredytowaną tutorką oraz mentorką, w latach 2013-2018 trenerką tutorów i kadr nauczycielskich także poza uniwersytetem. Swoje zainteresowania badawcze i naukowe koncentruję na kulturowo – społecznych i językowych uwarunkowaniach kształcenia młodzieży i dorosłych, procesie profesjonalizacji zawodu nauczyciela, edukacji tutoralnej i pedagogicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji kształcenia, w szczególności uczelni wyższej. Szczególnie interesują mnie związki między komunikacją a upodmiotowieniem jednostki, porozumienie bez przemocy (NVC), rozwój języka w mediach, filozofia i socjologia edukacji, metodologie jakościowe w badaniach pedagogicznych, koncepcje synergii i konsyliencji w naukach humanistyczno – społecznych.