dr Beata Jędrzejczak
beata.jedrzejczak@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Języka Polskiego

Obszar pracy

Współpracę z tutees podejmuję w ramach tutoringu naukowego. Towarzyszę w rozwijaniu krytycznego i samodzielnego myślenia tutees, dla których badanie współczesnych różnorakich sposobów użycia języka jest intelektualną przyjemnością. Wspieram w rozwijaniu pasji, motywuję do eksploracji nowych tematów.

Zapraszam do interdyscyplinarnych badań nad językiem – przede wszystkim takich, które pokażą powiązania językoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi, np.: naukami o komunikacji społecznej i mediach, literaturoznawstwa, naukami o kulturze i religii. Chciałabym współpracować ze studentami, którzy interesują się różnymi zagadnieniami (przyszłymi kulturoznawcami, dziennikarzami, marketingowcami, psychologami oraz filologami) oraz są wrażliwi na słowo i otwarci na działania naukowe z pogranicza dyscyplin.

Zainteresowania
Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół współczesnego językoznawstwa polonistycznego. Przede wszystkim interesuję się perswazyjnymi użyciami języka w różnego typu tekstach, nie tylko reklamowych. Perswazyjne chwyty i sposoby użycia języka współcześnie pojawiają się w przeróżnych komunikatach i tworzą zbiory praktycznie nieskończone. Badanie gier toczonych między nadawcą a odbiorcą może dać przepis na to, jak tworzyć takie komunikaty, które będą skutecznie kogoś do czegoś nakłaniały. Może też dać instrukcję dla konsumenta, jak oprzeć się tego typu przekazom. Fascynuje mnie więc to, co we współczesnej komunikacji pomaga (i co przeszkadza) w skutecznej perswazji, czyli w sztuce wywierania wpływu na ludzi.