dr Barbara Forysiewicz
barbara.forysiewicz@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Badań nad Kulturą
Zakład Kulturoznawstwa

Obszar pracy

Zachęcam do współpracy osoby, które chciałyby zmierzyć się z wyzwaniem odpowiedzi na pytanie: CO MÓWIĄ IKONY? W naszym działaniu ważny będzie obiektywizm w odczytaniu ikony jako tekstu kultury, dlatego preferencje wyznaniowe, osobisty stosunek do religii chrześcijańskiej Tutoranta nie będzie miał znaczenia. Celem naszych wspólnych spotkań będzie wypracowanie narzędzia i sposobu odczytania przekazu ikony w różnych kontekstach kulturowych.

Zainteresowania
Prowadzę badania w obszarze perfomatyki, w szczególności performatyki religijnej. W centrum moich zainteresowań znajduje się ikona i proces jej tworzenia. Współpracuję z wadowicką Szkołą Ikonograficzną im. Św. Józefa, gdzie prowadzę prelekcje z zakresu symboliki ikony i jej społecznego oddziaływania. Wiedzę teoretyczną na temat ikon wspieram umiejętnościami, zdobytymi podczas kursów ikonograficznych w Wadowicach oraz w Akademii Supraskiej.