dr Anna Toruńska-Sitarz
anna.torunska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii
Instytut .Oceanografii
Zakład Biotechnologii Morskiej

Obszar pracy

Zapraszam na tutoring naukowy z zakresu mikrobiologii morza, oraz błękitnej biotechnologii. Jestem otwarta na tutoriale w języku angielskim.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojętą mikrobiologię morza. Fascynuje mnie nieustająco różnorodność molekularna mikroorganizmów morskich, jej wpływ na funkcjonowanie ekosystemów, a przede wszystkim praktyczne możliwości jej wykorzystania. Moje badania naukowe skupione są na trzech przeplatających się tematach 1) Mikroorganizmy morskie źródłem nowych związków antybakteryjnych oraz inhibitorów mechanizmu quorum sensing u patogennych bakterii; 2) Molekularna różnorodność cyjanobakterii – znaczenie ekologiczne i biotechnologiczne; 3) Przyczyny produkcji związków bioaktywnych przez sinice oraz czynniki regulujące te szlaki biosyntezy.