dr Anna Reglińska-Jemioł
anna.reglinska-jemiol@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Historii Literatury Polskiej

Obszar pracy

Jestem głęboko przekonana, że realizacja programu tutoringu daje obu stronom (studentom i nauczycielom akademickim) ogromną satysfakcję poznawczą, tutees przede wszystkim pozwala zakreślić krąg zainteresowań badawczych, a także pomaga w planowaniu pracy nad podjmowanym zagadnieniem i wspiera w projektowaniu ścieżki samorozwoju. Nasza współpraca może opierać się zatem na wspólnym przeglądzie wybranych lektur ważnych dla studenta z perspektyw przyszłych planów zawodowych, przybliżeniu danego problemu badawczego (w przypadku studentów specjalności nauczycielskiej – opracowanie koncepcji cyklu zajęć szkolnych) lub przygotowanie referatu na konferencję. Chętnie podejmę się projektów dotyczących krytyki baletowej, promocji wiedzy o kulturze epok dawnych i dziedzictwa kulturowego Polski (także w kontekście nauczania obcokrajowców).

Zainteresowania
Moje zainteresowania badawcze obejmują dawną kulturę teatralną i literacką (także w kontekście nauczania obcokrajowców), implikacje tańca w dramacie i teatrze (monografia Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku), refleksję nad amerykańską codziennością. Jestem członkinią między innymi Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, International Federation for Theatre Research, The Polish American Historical Association. Brałam udział w popularyzacji nauki, prowadząc cykl zajęć dla studentów z Istanbul University w ramach programu ERASMUS +, spotkania Kod Terpsychory – Taniec w widowiskach scenicznych (od desek teatru do stadionu sportowego) w ramach programu „Zdolni z Pomorza”, czy współpracując z „Volunteer Literacy Tutoring Program” w Portland Community College.