dr Anna Podolska
anna.podolska@ug.edu.pl
Afiliacja

Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej
Wydział Prawa i Administracji

Obszar pracy

Znalazłam się w bazie tutorów, ponieważ chciałabym, aby studia były bardziej zindywidualizowane. Wpadamy w pułapkę wyścigu o najlepsze oceny, zdobycie najlepszej praktyki, zapominając, że studia to przede wszystkim rozwój osobisty. Można traktować je jako etap niezbędny do znalezienia dobrej pracy. Można wyjść jednak poza ten schemat i odkryć jak twórcza jest teoria i jak ważne jest poszerzanie horyzontów. Kompetencje te wzbogacają, ale mają też wpływ na ścieżkę zawodową. Nie trać czasu, poczuj radość z myślenia (krytycznego), zapraszam do wspólnego projektu.

Zainteresowania
Moim głównym obszarem badawczym są prawa człowieka. Interesuje mnie sama koncepcja tych praw, ich prawne i kulturowe ugruntowanie, jak również realne funkcjonowanie w społeczeństwie. Zajmuję się badaniem mechanizmów ochrony, jak i poszczególnymi gwarancjami. W tym drugim obszarze, szczególnie bliskie są mi zagadnienia związane z Internetem i nowymi technologiami, jak i dotyczące współczesnych przemian intymności. Prawa człowieka wymagają ujęcia interdyscyplinarnego, wyjścia ponad treści regulacji prawnej i uwzględnienie różnych perspektyw – socjologicznej, psychologicznej, antropologicznej czy ekonomicznej.