dr Aneta Lica
aneta.lica@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Logopedii

Obszar pracy

Chętnie pomogę Ci w pogłębieniu wiedzy na tematy związane z poprawnością językową, historią języka, zróżnicowaniem polszczyzny, psycholingwistyką i nauczaniem języka polskiego jako obcego.
Może interesuje Cię język jako narzędzie, którego musimy nauczyć się używać, aby móc się komunikować. Ciekawe jest, jakie strategie stosujemy, kiedy przyswajamy język ojczysty, a jakie, kiedy uczymy się drugiego języka. Warto zastanowić się, czy nauczyciel polskiego i angielskiego może stosować takie same metody na lekcjach językowych.
A może chcesz sprawdzić, jak radzą sobie użytkownicy polszczyzny w labiryntach naszej normy językowej. Ważna może być odpowiedź na pytanie: czy wskazówki językoznawców pomagają czy przeszkadzają w tworzeniu tekstów. I czy my sami mamy coś do powiedzenia na ten temat.

Zainteresowania
Zajmuję się językiem. Zadaję sobie pytania: jak mówić sprawnie i poprawnie? gdzie są granice kreatywności językowej? czy norma językowa jest stała? co to znaczy, że język się zmienia? czy na pewno wszyscy mówimy taka samą polszczyzną? ile mamy języków polskich? jak uczą się języka dzieci? a jak obcokrajowcy? co możemy zrobić, żeby ułatwić cudzoziemcom porozumiewanie się po polsku?