dr Aleksandra Wierucka
aleksandra.wierucka@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydiał Filolgiczny
Instytut Badan nad Kulturą
Zakład Kulturoznawstwa

Obszar pracy

W ramach tutoringu planuję ze studentami zajmować się zgłębianiem wiedzy z zakresu antropologii i antropologii kulturowej. Dokładna tematyka spotkań będzie uzależniona od zainteresowań poszczególnych osób, ale ogólnie rzecz biorąc dotyczyć będzie różnorodności kulturowej, różnych przejawów relatywizmu kulturowego oraz problemów, z jakimi współcześnie borykają się społeczności mniejszościowe, w tym tubylcze. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z literaturą, której nie omawia się podczas zwykłych zajęć, a która ukazuje różnorodne sposoby postrzegania i odbioru świata.

Zainteresowania
Moje badania naukowe obejmują głównie antropologię kulturową – w ostatnich latach skupiam się na migracji młodzieży tubylczej (szczególnie rejonu Amazonii), na tradycyjnym szamanizmie praktykowanym we współczesnym świecie, na mniejszościach kulturowych, a także na wizerunku grup tubylczych kreowanym w kulturze (i przez kulturę) Zachodu. Prowadzę badania terenowe w amazońskiej części Ekwadoru i w Tajlandii. Interesują mnie kwestie zróżnicowania kulturowego, różnego oglądu świata, ale także posthumanizmu (rozumianego jako wychodzenie poza ludzkie postrzeganie rzeczywistości).