dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń
a.bielicka-gieldon@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Chemii
Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania

Obszar pracy

Zapraszam na spotkania tutorskie związane z rozwojem pasji naukowych w zakresie chemii i aspektów środowiskowych z nią związanych, jak również rozwoju naukowego związanego z przygotowywaniem prezentacji naukowych, umiejętnością wyszukiwania i korzystania z literatury oraz pisaniem własnych tekstów naukowych lub popularnonaukowych. Oferuję wsparcie w zgłębianiu nauki, rozwoju kompetencji, a także otwartość, zaangażowanie i życzliwość. W swojej pracy zachęcam studentów do samodzielności, aby w pełni mogli rozwijać swoje zainteresowania i nabywać nowych umiejętności.

Zainteresowania
Moje interdyscyplinarne zainteresowania naukowe związane są z zastosowaniem procesów (foto)katalitycznych w usuwaniu mikrozanieczyszczeń (farmaceutyków, substancji promieniochronnych, metali) z wody i ścieków oraz otrzymywaniem nowych nanomateriałów aktywnych pod wpływem promieniowania słonecznego. Ponadto interesuję się analizą specjacyjną pierwiastków metalicznych w badaniach środowiskowych, jakością wód i ścieków oraz gospodarką odpadową. Aktywnie współpracuję z otoczeniem społeczno-gospodarczym.