dr Agata Błaszczyk
agata.blaszczyk@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii
Zakład Biotechnologii Morskiej

Obszar pracy

Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu błękitnej biotechnologii. W pracy badawczej skupiam się na poszukiwaniu związków biologicznie aktywnych produkowanych przez cyjanobakterie i rośliny morskie, które wykazują interesujący potencjał farmaceutyczny lub kosmetyczny. W tym celu opracowałam i wciąż udoskonalam warsztat naukowy oparty o biochemiczne testy enzymatyczne oraz testy ekotoksykologiczne. Posiadam doświadczenie w zakresie izolacji i analizy struktur związków peptydowych z zastosowaniem technik chromatograficznych oraz spektrometrii mas.

Ponadto, w kręgu moich pasji naukowych znajduje się szeroko pojęta tematyka toksycznych zakwitów cyjanobakterii.

Zainteresowania
Proponuję spotkania naukowe obejmujące tematykę związaną z biotechnologią morską. W ramach tutoringu zachęcam studentów do dyskusji teoretycznych połączonych z zajęciami praktycznymi (laboratoria, praca w terenie, spacer tutorski). Celem spotkań jest rozwój zainteresowań i umiejętności naukowych studenta.