dr hab. inż. Aneta Szymańska, prof. UG
aneta.szymanska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Chemii
Katedra Chemii Biomedycznej

Obszar pracy

Mieszkamy na planecie, na której podstawowe formy życia oparte są na związkach węgla, wodoru, azotu i tlenu. Nic dziwnego zatem, że nazywamy je organicznymi. Maja one różne wielkości, kształty i właściwości, ale łączy je jedno – są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek i całych organizmów. Jak powstają? Jak działają? Dlaczego działają lub przestają to robić. To pytania, na które nie tylko ja szukam odpowiedzi. Jeśli zatem interesuje Cię chemia organiczna, mechanizmy reakcji chemicznych i metody badania ich produktów - zapraszam na rozmowę. Mogę również towarzyszyć Ci w przygodzie w świecie peptydów i białek, ich projektowaniu, syntezie i badaniu właściwości. A jeśli w dodatku będą one łączyły się z chorobami amyloidogennymi jak np. choroba Alzheimera czy Parkinsona (ale nie tylko) tym lepiej, ponieważ te zagadnienia są mi szczególnie bliskie.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na chemii peptydów i białek, szczególnie tych o charakterze amyloidogennym jak peptyd beta-amyloidowy związany z chorobą Alzheimera, ale również innych, jak ludzka cystatyna C, której „poświeciłam” niemal 20 ostatnich lat mojego życia naukowego (i nie tylko 😉 ). W mojej pracy staram się poznać mechanizmy i czynniki powodujące, że białka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu przechodzą na „ciemną stronę” i ulegają agregacji co prowadzi do różnego rodzaju patologii. Fascynują mnie również zagadnienia związane z pracą naszego mózgu, takie jak wpływ mikrobioty jelitowej, diety i stylu życia na jego funkcjonowanie.