Ramowy program konferencji

 

16.06.2023 (godziny popołudniowe)

otwarcie, warsztaty, poczęstunek powitalny

 

17.06.2023

debata, sieciowanie, sesje refleksji nad dydaktyką, wykład plenarny, uroczysta kolacja

 

18.06.2023

forum dobrych praktyk, stragany dydaktyczne, warsztaty, sieciowanie, podsumowanie konferencji (planowane zakończenie 16.00)