Ewa Szymczak

dr, prof. UG

Beata Karpińska – Musiał

dr

Agnieszka Kowalkowska

dr hab., prof. UG

Wojciech Glac

dr, prof. UG

Jarosław Jendza

dr

Grzegorz Grzegorczyk

dr

Monika Bębenek

mgr

Anna Osińska

mgr

Krzysztof Dmochowski

mgr