mgr Monika Bębenek

monika.bebenek@ug.edu.pl

Afiliacja

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu / Biuro Jakości Kształcenia

Doświadczenie w pracy szkoleniowej/organizacyjnej

Zajmuję się obsługą administracyjną projektów “Mistrzowie dydaktyki” i “Szkoła orłów”, realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim od 2018 r.

Moje zadania w CDDiT:

  • koordynowanie administracyjnych i organizacyjnych działań CDDiT;
  • prowadzenie strony internetowej CDDiT.