Parafraza i informacja zwrotna w procesie wspólnej pracy studentów nad tekstem

prowadzący: dr Beata Karpińska-Musiał

Cenną i cenioną kompetencją nauczyciela akademickiego jest umiejętne dawanie oraz odbieranie informacji zwrotnej w relacji dydaktycznej i naukowej ze studentami. Proces kształcenia można osłabić lub wzmocnić poprzez dobrą strukturę feedbacku, a jedną z możliwych technik okazuje się tutaj parafraza. Na warsztacie omówimy możliwe struktury formułowania informacji zwrotnej oraz znaczenie i sposób wykorzystania w tym celu parafrazy na przykładzie pracy z tekstem naukowym lub literackim. Uczestnicy poznają przy tym angażujący studentów i poznawczo owocny, grupowy sposób czytania tekstu w trakcie zajęć.

  Link do zapisów: https://forms.office.com/r/NTsrRi82eh

Liczba dostępnych miejsc – 20 osób

Warsztat stacjonarny – 6 godzin


26.02.2022 r. (sobota) godz. 14.00-19.00


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony