Kurs dydaktyczny

TUTORING AKADEMICKI DLA PRAKTYKÓW

DLA KOGO?

Kurs dedykowany jest nauczycielom-tutorom, którzy posiadają doświadczenie prowadzenia spotkań tutorskich ze studentami.

CEL KURSU

Kurs ma charakter doskonalący, zawiera treści i ćwiczenia adekwatne dla doświadczonych już tutorów, obejmuje innowację w postaci rozmowy wstępnej diagnostycznej oraz superwizji tuż po kursie – w trakacie prowadzonej przez tutorów praktyki tutorskiej. Program kursu przygotowany został na podstawie wieloletniego doświadczenia akademickiego, naukowego oraz trenerskiego kilku pracowników naukowo-dydaktycznych UG, którzy znają specyfikę pracy akademickiej, są ekspertami w obszarze dydaktyki akademickiej jako dyscypliny naukowej i znają naturę pracy spersonalizowanej z dzisiejszym studentem sami będąc tutorami od wielu lat.

PROGRAM KURSU

Moduł 1: Podstawy antropologiczne i komunikacyjne tutoringu (8h)
Moduł 2: Akademicy jako tutorzy (8h)
Moduł 3: Studenci jako tutees (8h)
Moduł 4: Odsłony tutoringu akademickiego i rozwojowego w akademii (8h)

DLACZEGO WARTO?

Przyjrzysz się własnym doświadczeniom dydaktycznym i omówisz je pod okiem doświadczonych specjalistów w odniesieniu do założeń do tutoringu – edukacji spersonalizowanej. Będziemy zwracać uwagę na podniesienie jakości pracy dydaktycznej, szczególnie w pracy z pojedynczym studentem lub studentką. Poznanie podejścia tutorskiego pomoże inaczej spojrzeć na nauczanie innych, a nawet może odnowić pasję nauczycielską.


WARUNKI REKRUTACJI?

Praktyka tutorska. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie zostaną przekazane Uczestnikom drogą mailową.

Zapisy w terminie: II połowa stycznia 2023 r.
Link do zapisów: udostępniony zostanie w terminie późniejszym.


Liczba dostępnych miejsc – 20

Wymiar kursu – 40 godzin w tym:
2 godz. indywidualnej rozmowy wstępnej (diagnoza potrzeb), 32 godz. kursu zasadniczego (4 moduły po 8 godz. dydaktycznych), 6 godz. superwizji


Czas trwania: marzec 2023 r. – czerwiec 2023 r.


Udział w szkoleniu potwierdzony certyfikatem


SZCZEGÓŁOWY GRAFIK ZAJĘĆ

Udostępniony zostanie w terminie późniejszym

Powrót do poprzedniej strony