dr Ewa Szymczak

dr Ewa Szymczak

Dyrektor CDDiT

Ekspertka ds. Dydaktyki, Ewaluacji Programów i Projektów Dydaktycznych

ewa.szymczak@ug.edu.pl

W czym pomagam?

 • przygotowanie projektów dydaktycznych, zajęć z wykorzystaniem metody aktywizujących
 • przygotowanie zajęć ze studentami z wykorzystaniem różnych modeli, strategii, metod, form i środków kształcenia
 • projektowanie nowych programów studiów, modułów kształcenia oraz indywidualnych ścieżek kształcenia studentów
 • ewaluacja pracy własnej oraz ewaluacja pracy studenta
 • aplikacje i technologie wspierające nauczanie

Terminy dyżurów eksperckich:

dyżury stacjonarne w siedzibie CDDiT po wcześniejszym umówieniu się

20.01 – od 12.00 do 14.00
27.01 – od 15.00 do 18.00
04.02 – od 8.00 do 10.00

inne terminy spotkań (on-line) do ustalenia drogą mailową

dr Beata Karpińska-Musiał

dr Beata Karpińska-Musiał

Zastępca Dyrektora CDDiT

Ekspertka ds. Mentoringu, Tutoringu i Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej

beata.karpinska-musial@ug.edu.pl

W czym pomagam?

MENTORING indywidualny dla kadry akademickiej UG:

 • wsparcie w budowaniu ścieżki kariery na stanowisku dydaktycznym
 • rozwiązywanie bieżących problemów w relacjach ze studentami – dla pracowników na wszystkich stanowiskach
 • wsparcie dla tutorów (o zróżnicowanej skali doświadczenia) w potencjalnych zakłóceniach w indywidualnych procesach tutorskich
 • doradztwo w obszarach aktywizowania studentów, weryfikacji osiągnięć, pracy ze studentem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz niepełnosprawnością różnego typu

MENTORING instytucjonalny:

 • wdrażanie personalizacji kształcenia w różnych dyscyplinach naukowych i jednostkach uczelni
 • konsultacje dla studentów, tutorów i koordynatorów MISHiS UG
 • organizacja i weryfikacja procesów ewaluacyjnych w zakresie dydaktyki (superwizje, ocena pracownicza, ścieżka awansu w kierunku profesury dydaktycznej)

Terminy dyżurów eksperckich:

piątki 10:00-12:00 dyżur stacjonarny w siedzibie Centrum (poza dniem zebrań)
czwartki 12:00-14:00 (w formie on-line po wcześniejszym umówieniu się)

dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

Ekspertka ds. Rozwoju Zawodowego i Tutoringu

agnieszka.kowalkowska@ug.edu.pl

W czym pomagam?

 • wsparcie w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego (wyznaczaniu celów i priorytetów, zarządzaniu sobą w czasie)
 • pomoc w planowaniu zajęć dydaktycznych, szczególnie w tutoringu naukowym i rozwojowym.
 • wsparcie w programowaniu kursów tutorskich, realizacji tutoringu i doskonalenia w jego obszarze

Terminy dyżurów eksperckich:

piątki 9.00-12.00 (online lub stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową)

inne terminy możliwe do ustalenia drogą mailową

dr Wojciech Glac, prof. UG

dr Wojciech Glac, prof. UG

Ekspert ds. Innowacji Dydaktycznych, Gamifikacji i Popularyzacji Nauki

wojciech.glac@ug.edu.pl

W czym pomagam?

 • projektowanie procesów edukacyjnych w oparciu o wiedzę neurobiologiczną
 • gamifikacja (grywalizacja) i uczenie oparte na grach (game-based learning)
 • metody oparte na aktywnym uczeniu się (active learning)
 • uczenie przez działanie (learning-by-doing)
 • projektowanie strategii uczenia się i nauczania, w tym projektowanie motywacji
 • popularyzacja nauki

Terminy dyżurów eksperckich:

czwartki 12:00-14:00 dyżur stacjonarny w siedzibie Centrum

inne terminy (także konsultacji on-line) możliwe do ustalenia drogą mailową

dr Grzegorz Grzegorczyk

dr Grzegorz Grzegorczyk

Ekspert ds. Rozwoju Osobistego, Coachingu i Wystąpień Publicznych

grzegorz.grzegorczyk@ug.edu.pl

W czym pomagam?

Konsultacje dla edukatorów:

 • zmiana pracy i zawodu
 • zmiana złych nawyków
 • poczucie napięcia i stresu
 • frustracja zawodowa
 • relacje zawodowe i rodzinne
 • wystąpienia publiczne
 • poczucie własnej wartości
 • odzyskiwanie równowagi życiowej
 • budowanie misji i wizji życiowej

Konsultacje dla studentów:

 • odnajdywanie swoich mocnych stron i talentów
 • pomoc w trudnościach z nauką i budowanie skutecznych strategii uczenia się
 • pomoc wyborze studiów i zawodu
 • budowanie zdrowych relacji rówieśniczych i rodzinnych
 • radzenie sobie ze stresem i emocjami związanymi ze szkołą, egzaminami i zmianą miejsca nauki
 • zarządzanie sobą w czasie, organizacja codziennych zadań i obowiązków
 • podejmowanie decyzji

Terminy dyżurów eksperckich:

poniedziałki 11:30-13:00 (w formie on-line na platformie Zoom)
link: https://us02web.zoom.us/j/83493299498?pwd=L2VqcjdhcDAyRXQvTkRWQTI5UnNEdz09

inne terminy możliwe po indywidualnym umówieniu się

dr Jarosław Jendza

dr Jarosław Jendza

Ekspert ds. Dydaktyki Akademickiej, Innowacji i Diagnostyki Edukacyjnej oraz Projektowania Szkoleń

jaroslaw.jendza@ug.edu.pl


W czym pomagam?

 • projektowanie twórczych i angażujących zajęć dydaktycznych (formy, narzędzia, techniki)
 • projektowanie nowoczesnych form oceniania i ewaluacji pracy studentów
 • realizacja zajęć dydaktycznych w oparciu o innowacyjne strategie dydaktyczne
 • strategie dostarczania informacji zwrotnej
 • wsparcie w zakresie wyboru “ścieżki dydaktycznej” w uniwersytecie jako drogi kariery
 • wsparcie w diagnozowaniu potrzeb nauczycieli akademickich i studentów

Terminy dyżurów eksperckich:

piątki 9.00-10.30 (on-line lub stacjonarnie) – po wcześniejszym umówieniu drogą e-mail