Debata Oxfordzka. Metoda zwiększania zaangażowania studentów i promowania krytycznego myślenia.

prowadząca: dr Beata Kowalczyk

Zapoznaj się ze słynnym formatem debaty oksfordzkiej. Wykorzystaj moc ustrukturyzowanej debaty, aby angażować studentów w dyskusje, podczas których będą pracować nad zrozumieniem materiału, które wyostrzą ich zmysł krytyczny i ciekawość. Dzięki połączeniu teorii i praktycznych ćwiczeń otrzymasz zestaw umiejętności i strategii, które zmienią doświadczenia studentów podczas prowadzonych przez ciebie zajęć.

Program

1. Wprowadzenie

Krótkie wprowadzenie do oksfordzkiego stylu debatowania, jego historii, zasad i korzyści płynących z używania tego stylu debatowania w środowisku akademickim.

2. Struktura debaty oksfordzkiej

Przewodnik po strukturze debaty oksfordzkiej, w tym role uczestników (propozycja, opozycja, przewodniczący), format i przydział czasu oraz kolejność wystąpień.

3. Przygotowywanie wystąpienia przez uczestników Debaty

A) Opracowywanie argumentów
Strategia opracowywania przekonujących argumentów, w tym badanie tematu, stosowanie logicznego rozumowania i strukturyzowanie argumentów w celu uzyskania maksymalnego wpływu.
B) Odpowiedzi i kontrargumenty
Metody skutecznego reagowania na kontrargumenty i formułowania kontrargumentów, umiejętności istotnych dla każdego uczestnika debaty.

4. Angażowanie studentów w debatę

Dyskusja na temat strategii zachęcania uczniów do udziału w debatach, wspierania środowiska pełnego szacunku dla sporu i oceny wyników debaty.

5. Sesja praktyczna

Uczestnicy wezmą udział w próbnej debacie, aby zastosować w praktyce to, czego się nauczyli. Podczas tej sesji uczestnicy otrzymają informacje zwrotne na temat swoich wyników.

6. Włączanie debat do programu nauczania

Sesja burzy mózgów na temat skutecznego włączania debat do różnych kursów i dyscyplin, w tym wytyczne dotyczące ustalania tematów debat i oceny wyników debat.

7. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Uwagi końcowe podsumowujące kluczowe zagadnienia poruszane podczas szkolenia, a następnie sesja pytań i odpowiedzi w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości lub rozwiązania wszelkich obaw.

Kompetencje

  • Opanowanie formatu debaty oksfordzkiej zapewniające skuteczne wdrożenie w klasie.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia, prezentowania i odpierania argumentów w sposób skuteczny i przekonujący.
  • Wspieranie analitycznego sposobu myślenia, rozróżnianie mocnych i słabych argumentów oraz prowadzenie uczniów, aby robili to samo.
  • Strategie promowania aktywnego uczestnictwa uczniów i utrzymywania entuzjazmu podczas całego procesu debaty.
  • Nabycie umiejętności zarządzania debatami, zapewniając, że pozostaną one pełne szacunku i produktywne.
  • Zrozumienie, w jaki sposób przekazywać uczniom konstruktywne informacje zwrotne, pomagając im z czasem doskonalić swoje umiejętności debatowania.


Link do formularza zgłoszeniowego: udostępniony zostanie w terminie późniejszym (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r.

Liczba dostępnych miejsc: 20 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy


Wymiar szkolenia – 5 godzin (warsztat stacjonarny)


Termin: w trakcie ustalania


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony